K.K.Y.D.P PROJELERİ VE AB PROJELERİ

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı  (KKYDP)

Tarım Bakanlığı nın yürüttüğü, 1. ve 2. dönemi 2006 yılında yapılan, 2010 yılına kadar yılda 2 kez yapılması öngörülen, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik şahıs veya şirket yatırımlarının belli bir miktarı geçmemek şartıyla %50 oranında hibe desteği ile (geri ödemesiz olarak) desteklendiği bir programdır.

KKYDP kapsamında bulunan yatırım konuları; sıfırdan yapılacak yatırımları, mevcut var olan bir yatırımın geliştirilerek modernizasyonu ve mevcut var olan ancak faaliyeti herhangi bir sebeple durdurulmuş atıl halde bekleyen yatırımların tekrar faaliyete geçirilmesi konuları için düşünülebilir.

KKYDP programları dönem dönem ayrılarak uygulamaya konulmaktadır. Uygulanan en son etap 3. etap olup 14.02.2007 – 14.04.2007 tarihleri arasında yapılmıştır.

4.ETAP KIRSAL KALKINMA (2008-KKYP) BAŞLADI.

Bize danışmadan tarımsal yatırımlarınıza başlamayın. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yatırım planlayanlar, yatırımlarınızın % 50 sini devlet, Kırsal Kalkınma Yatırım Programları çerçevesinde hibe ediyor.  İnşaat işleri alım giderleri, mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri, proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri alım giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.





KKYP EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLERİ



Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında 2008 yılında aşağıdaki yatırım konuları hibe desteği kapsamındadır:



a- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı,

b- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

c- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

d- Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,



Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı:

Gerçek kişi başvuru tekliflerinde;

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarı: 100 000 YTL

Toplam Hibe Tutarı (% 50)           :   50 000 YTL



Tüzel kişi başvuru tekliflerinde;



Hibeye Esas Proje Toplam Tutarı: 500 000 YTL

Toplam Hibe Tutarı (% 50)           : 250 000 YTL



Hazırlanan proje teklifleri, Uygulama Tebliği yayım tarihinden itibaren 90 gün içerisinde projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan İl Tarım Müdürlüklerine teslim edilecek. İl Tarım Müdürlükleri değerlendirme kesin kararını, proje sahiplerine yazılı olarak iletecekler. Yatırımcılar, bildirimi izleyen üç ay içerisinde İl Tarım Müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalayacak ve 18 ay içinde de yatırımlarını tamamlayacaklardır

Share/Save/Bookmark