PATENT & FAYDALI MODEL

PATENT
Geliştirilen yeniliklerin geleceği hiç şüphesiz, onları Patent Kanunu kapsamında korumakla güvence altına alinmiş olacaktır. Türkiye'de 1995 yılı Haziran ayında çıkan Patent Kanunu ve 1 Kasım 2000' de uygulamaya konan Avrupa Patent Sözleşmesine katilim ile birlikte "Patent" kavramında Avrupa ve Dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ile ayni standartlar yakalanmış bulunmaktadır.

Firma içersinde geliştirilen buluşların "patent" olarak değerlendirilebilmesi için başvuru temel olarak üç özelliğe sahip olmalıdır. Bunlar:

Yenilik

Tekniğin bilinen durumunun asılması

Sanayiye uygulanabilirliktir

Yukarıda belirtilen kriterleri taşıyan buluşlar, konuda uzman kişiler tarafından tarif edildikten sonra, patent başvurusunun kalbi sayılan "İstemler" kısmında numara verilerek listelenir. Bundan sonra bu patent evrakının üzerindeki tüm işlemler, istemlere dayandırılarak yapılacaktır.

Türkiye'deki patent başvuruları
1. İncelemesiz Patent (7 yıl süreyle korunmaktadır
2. İncelemeli Patent , (20 yıl süreyle korunmaktadır)
3. Faydalı Model (10 yıl süreyle korunmaktadır)
olmak üzere üç ana sınıfta gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi tür seçilirse seçilsin, buluş konuda uzman kişiler tarafından tarif edildikten sonra, patent başvurusunun en can alici yeri olan "İstemler" kısmi hazırlanır. Burada dikkat edilmesi gereken konu patent başvurusunun istenilen korumayı sağlayabilmesi amacıyla, istemler kısminin konu ile ilgili eğitim almış ehliyetli kişiler tarafından hazırlanması gereğidir.

Bir patentin ömrünün 7 ile 20 yıl arasında değiştiği ve bahsedilen patentin yurtdışında da koruma için işlemlerin yapılacağı farz edildiğinde başvuru hazırlama işleminin önemi daha net anlaşılacaktır.

İNCELEMESİZ PATENT
Ulusal ofise patent başvurusu yapıldıktan sonra, belli bir aşamada başvurumuz ile ilgili benzer dokümanların tarafımıza ulaştırıldığı başvurumuzun yeniliği ile ilgili bizlere yol gösteren bir Araştırma Raporunun düzenlendiği, Araştırma Raporu sonrası inceleme talebi yapılmayan başvurulara verilen isimdir.

İNCELEMELİ PATENT
Yapılan patent başvurusu sonrasında, gelen araştırma raporunun incelenerek patentleşebilirlik kriterlerinin istemler üzerinde aranması sonucu oluşturulmuş raporun talebe edilmesi sonucunda verilir.

FAYDALI MODELLER
Patentin orta ölçekli sanayicilerde teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen hızlı ve etkin bir koruma yöntemidir.
Bu başvuru için aranılan özellik; sadece yenilik ve sanayiye uygulanabilirliktir. İncelemeli ve incelemesiz patentin sağladığı tüm hukuki hakki sağlamakta olup, başvuru herhangi bir araştırma ve inceleme işlemine tabi tutulmamakta sadece "resmi patent bülteninde" üç ay süre ile itiraza açılmaktadır

Patent ve faydalı model arasındaki farklar:

• Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun asılması kriteri aranmaz.

• Koruma süreleri farklıdır.

• Araştırma ye inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla,faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından daha uygundur .

Share/Save/Bookmark