GEREKLİ BELGELER

Patent Başvurusu için Gerekli Belgeler:

Başvuru dilekçesi

Buluş konusunu açıklayan tarif name,

Patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istem veya istemler,

Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,

Özet,

Rüçhan hakki talep ediliyorsa rüçhan belgesi,

Başvuru harcının ve rüçhan hakki talep ediliyorsa harç ve ücretinin ödendiğini    gösterir belge.

Patent belgesi düzenleme ücreti ödenti belgesi,

Vekaletname

Faydalı Model İçin Gerekli Belgeler: Faydalı Model Belgesi başvurusu yapılabilmesi için gerekli olan belgeler, patent başvurusunda gerekli olan belgelerin aynisidir.

Share/Save/Bookmark