AVRUPA PATENTİ BAŞVURUSU (EPO)

Bir Avrupa patenti başvurusu her türlü gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Başvuru Avrupa Patent Ofisi'nin Münih'teki Merkezine, Lahey'deki Şubesine, Berlin'deki Hizmet Birimine, Türk Patent Enstitüsü'ne ya da, özel bir yazılım ve güvenli bir Internet bağlantısı üzerinden yapılabilir. Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Patent Sözleşmesine üye ülke sayısı, Kasım 2004 itibarıyla 29 'dur.

Avrupa patenti başvuruları Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) birinde yapılabilir.

Avrupa patenti başvuruları TÜRKÇE de yapılabilir. Resmi dili bu üç dilden biri olmayan ve herhangi bir üye devlette ikametgahı olan veya bu devletin uyruğunda olup ikametgahı başka bir ülkede olan gerçek veya tüzel kişiler başvurularını o üye ülkenin resmi dilinde de yapabilirler. Avrupa patenti başvurusu, Avrupa Patent Ofisinin resmi dillerinden birinde yapılmamışsa, başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde, ilk rüçhan tarihinden itibaren 13 ayı geçmeyecek şekilde resmi dillerden birinde verilmelidir.

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) Hakkında

Avrupa Patent Sözleşmesi, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ve bu amaçla tek ve yeknesak bir "patent verilmesi sisteminin" kurulmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Patent Sözleşmesi’nin amacı, kısaca Avrupa Devletleri arasında ortak bir patent hukuku oluşturmak, üye devletlerde buluşların korunmasını basitleştirmek, ucuzlatmak ve güçlendirmektir. "Münih Sözleşmesi" olarak da adlandırılan Avrupa Patent Sözleşmesi, 5 Ekim 1973 'de imzalanıp, 7 Ekim 1977 'de yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Patent Ofisi ile ilgili daha fazla bilgi için:

http://www.european-patent-office.org

http://www.epo.org

Üye ülkeler (Kasım - 2006 tarihi itibarıyla)

Avusturya [AT], Belçika [BE], Bulgaristan [BG], İsviçre [CH], Kıbrıs [CY], Çek Cumhuriyeti [CZ], Almanya [DE], Danimarka [DK], Estonya [EE], İspanya [ES], Finlandiya [FI], Fransa [FR], İngiltere [GB], Yunanistan [GR], Macaristan [HU], İrlanda [IE], İzlanda [IS], İtalya [IT], Lichtenstein [LI], Litvanya [LT], Lüksemburg [LU], Letonya [LV], Monako [MC], Hollanda [NL], Polonya [PL], Portekiz [PT], Romanya [RO], İsveç [SE], Slovenya [SI], Slovak Cumhuriyeti [SK], Türkiye [TR]

Avrupa Patent Sözleşmesi ile Anlaşmalı Ülkeler (Kasım - 2006 tarihi itibarıyla)

Arnavutluk [AL], Bosna Hersek [BA], Hırvatistan [HR], Makedonya [MK], Yugoslavya (Sırbistan Karadağ) [YU]

PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI (PCT)

PCT, patent veren bir sistem değil, ayni anda çok sayıda patent başvurusunda bulunulabilmesine olanak tanıyan uluslararası bir başvuru sistemidir. Kasım 2006 itibarıyla PCT’ ye üye ülke sayısı 122 'dir. Üye ülkelerin listesine http://www.wipo.int/pct/guide/en/ adresinden ulaşılabilir.

Tek bir araştırma raporu (tekniğin bilinen durumu), tek bir inceleme raporu ile çok sayıda ülkede tescil aşamasına daha hızlı ve çok daha ekonomik şekilde ulaşmanın anahtarıdır.

Ulusal patent başvurunuz, belirlediğiniz PCT’ ye üye ülkelerin tümünde Ulusal Patent Başvurusu seklinde etkiye sahiptir. Başvurunuz, PCT üyesi ülkelerden Avrupa Patent Antlaşması’na da üye olanlar içinde, bu ülkelerde Avrupa Patenti olarak seçilmiş olması kaydı ile bir Avrupa Patent Başvurusu etkisine de sahip olacaktır. Uluslararası patent başvurusu belirlenen tüm PCT üyesi ülkelerde geçerli olduğu için, bu ülkelerin tamamı için ayrı ayrı başvuru yapıldığında oluşacak olan harcamaların yapılmasına gerek kalmaz. PCT’ ye göre yapılan uluslararası patent başvurusunun dili, başvuru yapılan kabul ofisinin şartlarına bağlıdır. Uluslararası patent başvurusunda, (Paris Antlaşması gereği) ayni buluş için yapılmış olan ulusal, bölgesel veya uluslararası bir önceki başvuruya dayanarak (en geç 12 ay içerisinde) rüçhan hakki talep edilmesi mümkündür.

Uluslararası Araştırma Raporu ve Ön İnceleme

PCT’ ye üye olan tüm ülkeler için geçerlidir. Dolayısıyla her bir ülkede yeniden tekniğin bilinen durumuna ilişkin araştırma talep etmenize gerek kalmayacaktır. Zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar kazanılmaktadır.

Ön inceleme raporunu, ulusal kanunlar nezdinde esas inceleme gibi geçerli kabul eden ülkelerde (örn. Türkiye) esas incelemeye gitmeksizin patent tesciline sahip olunması mümkün olabilir. Başvuru sahipleri için zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Diğer yandan bulusun patentlenebilirliği açısından son derece önemli bir izlenim edinilmesi gösterilebilecek en önemli avantajdır.

Share/Save/Bookmark