MARKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ticaret ve hizmet sektöründe, mal ve hizmetleri birbirlerinden ayırmak ve tanıtmak için kullanılan markalar, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunarak güvence altına alınarak korunmalıdır. Türkiye'de 1995 yılı Haziran ayında Avrupa Birliğine giriş sürecinde yeniden düzenlenerek uygulamaya konan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile uluslararası alanda yıllardan bu yana koruması olan, ticaret markası yanında hizmet markasının da tesciline imkan verilerek Avrupa ve Dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ile ayni standartlar yakalanmış bulunmaktadır

Firmaların üretmiş oldukları ürün ve sunmuş oldukları hizmetlerin tanıtımında ve tüketicinin zihninde yer edebilmesinde önemli bir yere sahip olan markaların tescil edilerek korunması, marka sahiplerine hukuki anlamda hak talep etmeleri ve özel kanuni düzenlemelerden yararlanmaları imkanını vermektedir.

Herhangi bir ibarenin veya işaretin marka olarak değerlendirilebilmesi için ;
Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinde ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla,
- Kişi adları
- Sözcükler
- Şekiller
- Harfler
- Sayılar
çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içermesi durumunda marka tescil edilerek korunur.

Yukarıda belirtilen kriterleri haiz markalar, konuda uzman kişiler tarafından koruma talep edilen ürün ve hizmetler için tescil edilebilirlik açısından ön araştırmaya tabi tutulmalıdır.

Marka araştırması, markanın tescili yolunda ilk ve en önemli adımlardan birisidir. Bu araştırmadan da herhangi bir engele takılmadan çıkan marka için, uygulamadaki emtia listesindeki mal ve hizmet sınıflandırmaları ve gruplandırmaları dikkate alınarak başvurular hazırlanır.

Sonraki aşamada marka müracaat evrakının üzerindeki tüm işlemler, koruma talep edilen mal ve hizmetler için tescilli ve tescil başvurusu yapılmış markalar dikkate alınarak resmi dairece inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Türkiye'deki marka başvuruları ;
1. Ticaret Markası
2. Hizmet Markası
3. Ortak Marka
4. Garanti Markası
olmak üzere dört ana gruba ayrılarak tescil edilmektedir.

Hangi tür seçilirse seçilsin, markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 (on) yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek istenildiği kadar uzatılabilir.

Müracaatı yapılacak marka için konuda uzman kişiler tarafından marka başvurusunun en can alici kısmi olan koruma talep edilen mal ve hizmetler sınıflandırıldıktan sonra dosya hazırlaması önemlidir.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken tescil edilerek koruma talep edilecek markanın, kurulusun faaliyet alanı ile ilgili mal ve hizmetleri dikkate alacak şekilde müracaat eki mal ve hizmet listesinin hazırlanmasıdır.

Marka başvurusunun istenilen korumayı sağlayabilmesi amacıyla, mal ve hizmet listesinin konu ile ilgili eğitim almış ehliyetli kişiler tarafından hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

TİCARET MARKALARININ ÖZELLİKLERİ
Ticaret Markası, bir isletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka isletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

HİZMET MARKALARININ ÖZELLİKLERİ
Hizmet Markası, bir isletmenin hizmetlerini diğer isletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

ORTAK MARKALARIN ÖZELLİKLERİ
Ortak Marka, üretim veya ticaret veya hizmet isletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer isletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

GARANTİ MARKALARININ ÖZELLİKLER
Garanti Markası, marka sahibinin kontrolü altında bir çok isletme tarafından o isletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi manselerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.
Alt başlıkları altında ilgili kanun ve yönetmeliklerde tarif edilen marka türlerinden Türkiye'de en çok bilinen ve tescil ettirilerek koruma alınan marka türü, "Ticaret Markası" ve "Hizmet Markası" 'dır. Son yıllarda hizmet sektörünün hızlı bir gelişim trendi içinde olması kuruluşları sahip oldukları markaları faaliyet alanları ile ilgili ve alakalı hizmetleri de kapsayacak şekilde tescil ettirmeye yöneltmiştir.

Marka tescili ile ilgili sormak istedikleriniz veya aklınıza takılan hususları lütfen çekinmeden bize iletiniz. Müşteri temsilcilerimiz memnuniyetle size yardımcı olacaklardır.

Share/Save/Bookmark