MARKA TESCİLİ SONRASI İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

* Marka Yenileme

Vekaletname* Marka Sahibinin Ünvan Değişikliği

1. Marka Tescil Belgesinin Aslı
2. Vekaletname

* Marka Devir

1. Marka Tescil Belgesinin Aslı
2. Vekaletname
3. Devir Sözleşmesi (Noter Onaylı)* Marka Nev'i Değişikliği

1. Marka Tescil Belgesinin Aslı
2. Vekaletname
3. Nev'i Değişikliğini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi* Adres Değişikliği

1. Marka Tescil Belgesinin Aslı
2. Vekaletname* Veraset ve Intikal

1. Marka Tescil Belgesinin Aslı
2. Vekaletname
3. Mahkemeden Alınmış Veraset Ilamı* Lisans

1. Marka Tescil Belgesinin Aslı
2. Vekaletname
3. Noter Onaylı Lisans Sözleşmesi* İtiraz

1. Vekaletname
2. İtiraz Gerekçeleri İle İlgili Dokümanlar

Share/Save/Bookmark