Endüstriyel tasarımın tanımı :

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, tasarım, "bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün" olarak tanımlanmıştır.

Endüstriyel tasarımlarda koruma :

Tasarımların yasal yoldan korunması 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren "554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile sağlanmaktadır.

Endüstriyel tasarımlarda koruma için gerekli kriterler :

Tasarımların korunabilmesi için tasarımın "yenilik ve ayırt edici nitelik" kriterini taşıması gerekmektedir

a) Yenilik; Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuoyuna sunulmamış ise o tasarım yenidir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.

b) Ayırt edici nitelik; Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın yine bilgilenmiş kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılığın olması anlamındadır. Eğer böyle bir farklılık yoksa tasarım ayırt edici niteliğe sahip değildir.

c) Bilgilenmiş kullanıcı:nihai tüketici veya tescile konu tasarım üzerinde uzman olan kişi anlamındadır.)

Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde; birbirleriyle kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir.

Endüstriyel Tasarım belgelerinde, tescil sonrası yapılan değişikliklerle ilgili işlemler :
· Belgenin başka birine devri,
· Adres değişikliği
· Unvan değişikliği
· Nevi değişikliği
· Birleşme
· Lisans işlemi
· Veraset yoluyla intikal
· Suret çıkartılması

Share/Save/Bookmark