SIKÇA SORULAN SORULAR

-Türkiye'de Sınai Mülkiyet konusunda yetkili kurum hangisidir?
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı bu konuda yetkili kılınmıştır.

-Koruma kapsamı dışında tutulan Endüstriyel Tasarımlar nelerdir?
Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır. Ayrıca, teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlarda koruma kapsamının dışındadır.

-Endüstriyel tasarımlarda koruma ne zaman başlar?
Endüstriyel Tasarım başvurusu için gerekli evrakların Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı evrak girişine verildiği tarih itibariyle koruma başlar. Söz konusu belgelerden herhangi birinin bulunmaması halinde, eksik olan belgenin giderildiği tarih itibariyle başvuru kesinlik kazanmaktadır. (Tescil ve yayın ücret dekont aslının, vekaletnamenin, imza sirkülerinin eksik olması başvuru tarihinin kesinleşmesini etkilemez.)

-Endüstriyel Tasarımlar müracaat edildikleri ülkelerde koruma altına alınır?
Türkiye'de alınan bir Endüstriyel Tasarım belgesi sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Endüstriyel Tasarımların istenilen ülkelerde korunması için her ülke için ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

-Endüstriyel tasarımların koruma süresi ne kadardır?
Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar müracaat tarihinden itibaren "5" yıl süre ile koruma altına alınmaktadır. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla 25 yıla uzatılabilir. (Yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Eğer bu süre geçirilirse ek bir ücretin ödenmesi şartıyla tescilin sona erdiği günden itibaren 6 ay içerisinde yapılabilir.)(İtirazlar ve bunların süreç üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgi için çekinmeden irtibata geçiniz)

-Türkiye'de başvurusu yapılan Endüstriyel Tasarımları nasıl takip edebiliriz?

Türkiye'de başvurusu yapılan tüm tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafınca her ay yayınlanan Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmaktadır. Yayınlanan bültenlere abone olmak şartıyla başvurusu yapılan tüm tasarımları görmek mümkündür. (Bültenleri edinme konusunda yardım almak için çekinmeden irtibata geçiniz)

-Endüstriyel Tasarımların diğer sınai haklarla olan ilişkisi?
Bir ürün hem Endüstriyel tasarım kapsamına, hem de patent yada faydalı model kapsamına girebilmektedir.
Örnek: Kamuoyu tarafında, uyuyan soba olarak bilinen bir sobanın dış görünüşü, Endüstriyel Tasarım tesciline konu olurken, sönmeden yanık kalarak uyuma işlemini sağlayan sistem patent veya faydalı model tesciline konu olabilmektedir. Ayrıca soba üzerine firma adına tescilli markayı koyarak satışa sunabilirsiniz.
Şayet bir ürün üzerinde birden fazla sınai hak elde etmek istiyorsak, her sınai hak için ayrı ayrı başvuruda bulunmamız gerekmektedir.

Tescilli Tasarımı taklit edilen tasarım hakkı sahibinin mahkemeden talepleri ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

-Endüstriyel Tasarımlarda hak sahibi kimdir?
Tasarım hakkı tasarımcıya veya onun hukuki haleflerine aittir.

Tasarımcının birden çok olması halinde, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa tasarımcılar, müşterek mülkiyet hükümleri çerçevesinde hak sahibidir. (Hak sahipleri ile ilgili detaylar hakkında bilgi için lütfen irtibata geçiniz)

-Endüstriyel Tasarımlarda araştırma nasıl yapılır?
Tasarımlarda ürünlerin birebir karşılaştırılması ile yapılan bir araştırma sistemi mevcut değil. Araştırmalar firma bazında yapılabilmektedir. Firmalar bazında yapılan araştırmalar tescil başvurusunda bulunacak olan firmaların sıkıntılarını ortadan kaldırıp, daha rahat hareket etmelerini sağlamaktadır. (Firma bazında araştırma hizmetimiz için lütfen irtibata geçiniz)

-Endüstriyel Tasarımlarda araştırmanın önemi nedir?
· Rakip firmaların çalışmalarını takip etmek,
· Kendilerine ait ürünlerin başkaları tarafından haksız yere tescil etmelerine engel olmak,
· Sektörleri ile ilgili yenilikleri görerek rekabet etmek için yeni model ve desenler üretme şansına sahip olmak,
· Kamuoyuna mal olmuş eski tasarımları haksız yere, kendi adına tescil ederek hak sahibi olmaya çalışan firmalara engel olmaya yardımcı olacaktır.

-Endüstriyel Tasarımlar ve Patent arasındaki fark nedir?
Sınai Mülkiyet konularından, Endüstriyel Tasarımlar ürünlerin dış görünüşünün tescilini ifade eder. Patentler sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterine uygun olan buluşlar olarak değerlendirilir.

Share/Save/Bookmark