CE İŞARETİ

Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri
Avrupa Birliği, Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım Direktifleri Aşağıda AB’nin Tek Pazar hedefine ulaşmasında önemli rol oynayan ve teknik uyumun temel taşlarından birini oluşturan Yeni Yaklaşım Politikası kapsamından hazırlanan ve yayınlanan Direktiflerin listesi verilmektedir. Bu Politika kapsamında geliştirilen Direktifler (mevzuat) ilk olarak 1987 yılında yayınlanmaya başlamış ve günümüze kadar yaklaşık 20 adedi bulmuştur. Bu Direktiflerin iki temel amacı bulunmaktadır. ilki İç Pazarda malların serbest dolaşımını temin etmek ve ikinci olarak da ilkini gerçekleştirirken mümkün olan en yüksek seviyede korumayı sağlamaktır. Bu Direktifler ortak noktası ise uyumlaştırılması ve uygulanması zorunlu olan temel gerekler, uygunluk değerlendirme süreçlerinin tanımı ve CE İşaretinin kullanımı. AB’nin standardizasyon kuruluşları bu mevzuata göre uygunluğu tek yöntemle ortaya koyacak olan teknik spesifikasyonları hazırlamakla görevlendirilmişlerdir.
Aşağıdaki linklerden Yeni Yaklaşım, Küresel ve Modüler Yaklaşım prensiplerine göre geliştirilmiş AB Direktiflerinin listesine ulaşabilirsiniz. Direktifin orijinal isminin üzerine tıklandığı takdirde AB tarafından yayınlanan ve Direktife göre uygunluğun ortaya konmasına temel teşkil eden Harmonize Standardlar listesine, Direktif numarasının üzerine tıklandığı taktirde direktif metnine, en sağ tarafta bulunan Standardlar kelimesinin üzerine tıklandığında ise Direktif için yayınlanan orijinal Harmonize Standardlar listesine karşılık gelen TS’lerin listesine ulaşabilirsiniz.
• CE İşaretinin kullanıldığı Yeni Yaklaşım Direktifleri
• Yeni Yaklaşım veya Küresel Yaklaşım prensipleri kapsamında geliştirilmiş ancak CE İşaretinin
kullanılmadığı Direktifler
• Küresel Yaklaşım prensibi kapsamında geliştirilmiş Diğer Direktifler

Share/Save/Bookmark