GARANTİ BELGESİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ gereğince üretilen ya da ithal edilen ürünlerin birçoğu için garanti belgesi alınması zorunluluğu bulunmaktadır.Yine birçok ürün için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” alınması gerekmektedir.Bu nedenle Garanti Belgesinin alınabilmesi için bazı ürünlerde öncelikle “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” istenmektedir.İthal edilecek malın cinsine göre değişen sayı ve nitelikte TSE Belgeli yetkili servisle servis sözleşmesi yapılmasının akabinde “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” alınabilmektedir.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri ve Garanti Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılarak belge süresi uzatılabilmektedir.Bu konuda verdiğimiz hizmetler:—Garanti Belgesi alımında şart olan TSE’den hizmet yeri yeterlilik belgesi alınması konusunda danışmanlık hizmeti,—TSE Belgeli yetkili servis sözleşmeleriSözleşme yapılacak servislerin sayı ve niteliği ithal edilecek malın cinsine göre değişmektedir. Firmamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriteri haiz servisleri sizin adınıza bulmakta ve yetkili servis anlaşması yapmaktadır.—Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaatta gerekli olan elektronik imzanın alınması,—Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik BelgeleriServis Sözleşmelerinin yapılmasının akabinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmaktadır.—Garanti Belgeleriİthal edilecek malın markası ve cinsine göre Garanti Belgesi düzenlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan elektronik imza ile alınmaktadır.—Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Vize işlemleriOnaylanan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılmalıdır.—Garanti Belgesi Vize işlemleriOnaylanan Garanti Belgeleri 2 yıl süre ile geçerlidir. 2 yılın sonunda vize işlemi yapılmalıdır.—Garanti Belgesi Model İlaveleriOnaylanan Garanti Belgelerinde yer alan modellere, yeni model ilave edilmek istendiğinde Garanti Belgesi Model İlavesi işlemi yapılmaktadır.—Kullanım Kılavuzu TercümeleriGaranti Belgesi başvurularında Türkçe Kullanım Kılavuzları istenmektedir. Kılavuzların orijinalinden Türkçe' ye çeviri işlemleri bu konuda uzman çevirmenlerimiz tarafından yapılmakta ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın istediği normlara uygun Türkçe Kullanım Kılavuzu hazırlanmaktadır.—Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleriGaranti belgesi ile satılmak zorunda olan bir sanayi malının ithalatının firmanın kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılması durumda garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. Bu durumda Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nden Garanti Belgesi Muafiyet Yazısı alınır.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesi Alımı İçin Gerekli Belgeler:Elektronik İmza

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Model Listesi

Share/Save/Bookmark