ISO/TS 16949

Genel Bakış

2001 yılının sonlarında kalite güvence ve kalite yönetim standartlarından sorumlu teknik komite olan ISO/TC 176 ISO/TS 16949:2002’nin yayınlanmasını oylayarak %79’luk oran ile kabul etti. Böylece, ISO/TS 16949:2002’in resmi kullanımı planlandığı gibi Mart 2002’de başladı.

QS-9000 ve ISO/TS 16949:1999 kullanıcılarının alışkın olduğu 20 maddelik yaklaşım artık geçmişte kaldı. 2002 revizyonu, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesinde “süreç yaklaşımı”nı öne çıkaran ISO 9001:2000’in içerik ve yapısını benimsedi. Standardın yapısı da bu süreç yaklaşımını yansıtmaktadır:

-Kalite Yönetim Sistemi

-Yönetim Sorumluluğu

-Kaynak Yönetimi

-Ürün Gerçekleştirme

-Ölçme, Analiz ve İyileştirme.

ISO/TS 16949:2002, 176 numaralı teknik komitenin desteği ile IATF (Uluslar arası Otomotiv Çalışma Grubu) ve JAMA (Japon Otomobil İmalatçıları Birliği) tarafından hazırlanmıştır. IATF üyeleri; BMW, DaimlerChrysler, Fiat, Ford, GM (Opel Vauxhall ile birlikte) PSA Peugeot-Citroen, Renault, Volkswagen, AIAG (ABD), ANFIA (İtalya), FIEV (Fransa), SMMT (İngiltere) ve VDA (Almanya). Japon OEM’lerin de ISO/TS 16949:2002’yi kendi kalite yönetim sistemi standardı olarak benimsemeleri beklenmektedir.

Belgelendirme Gereksinimleri

Ağustos 2002’de, Ford, GM ve DaimlerChrysler tarafından otomotiv tedarikçilerine gönderilen mektupta QS-9000:1998’in geçerliliğini yitirmesi ve ISO/TS 16949:2002’ye geçişin detayları belirtilmiştir.

Önemli noktalar:

Tüm QS-9000 belgelerinin veya yenilemelerinin geçerlilik tarihleri 14 Aralık 2006 tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra ISO/TS 16949:2002, QS-9000’in yerini alacaktır.
ISO/TS 16949:2002, tedarikçi yönetiminin kalite sistem iyileştirmesine daha fazla bağlılığını, veriler ve süreç incelemelerine dayanan performans ölçümlerini gerektirmektedir.
Otomotiv tedarikçileri, mevcut belgelendirme kuruluşlarının ISO/TS 16949:2002 denetimleri için IATF tarafından tanınırlığını belirlemek zorundadır. (AQSR, IATF tarafından tanınmaktadır).
Mevcut QS-9000 belgeli tedarikçilerin, 14 Aralık 2006 tarihinden geç olmamak kaydıyla belgelerinin geçerlilik tarihlerinin bitiminde ISO/TS 16949:2002’ye geçmeleri kuvvetlice tavsiye edilmektedir. *Mevcut QS-9000 belgeli tedarikçilerin, 14 Aralık 2006 tarihinden geç olmamak kaydıyla belgelerinin geçerlilik tarihlerinin bitiminde ISO/TS 16949:2002’ye geçmeleri kuvvetlice tavsiye edilmektedir.
Mevcut SI/TS 16949:1999 belgeli tedarikçilerin tarih önceliğine göre belgelerinin geçerlilik tarihleri veya 15 Aralık 2004 öncesinde yeni standarda göre belgelenmeleri gerekmektedir.

*Daimler Chrysler kendi direk tedarikçileri için ISO/TS 16949:2002’ye geçiş için son tarihi 1 Temmuz 2004 olarak belirlemiştir.

Share/Save/Bookmark