Kalibrasyon, Ürünün Gerçeğe Uygunluğunun Bir Ölçüsüdür.

Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında ölçme cihazı veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile gösterilen değerler ile ölçülen büyüklüğün bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisi.

Metroloji ; Yasal, Bilimsel ve Endüstriyel olmak üzere üç ayrılır..

Yasal Metroloji: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde can ve mal emniyetini riske eden ölçme cihazlarının kalibrasyon,kontrol ve ölçme işlemlerini kapsar.Halen ülkemizde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıkları tarafından faaliyetleri yürütülmektedir. Yüksek çekerli kantarlar, alışveriş merkezlerinde kullanılan teraziler, kuyumcu terazileri, akaryakıt pompaları, tansiyon aletleri v.s. cihazlar bu kapsama girmektedir.

Bilimsel Metroloji: TÜBİTAK bünyesinde Ülkede yapılan tüm ölçümlere referans teşkil eden Ulusal Standard'ları oluşturmak ve bu standartlar ile bir alt seviye laboratuarlarda kullanılan ölçme Standard ve cihazlarını kalibre etmekle görevlendirilmiş UME, (Ulusal Metroloji Enstitüsü) ülkemizde Bilimsel Metroloji faaliyetlerini sürdürmektedir.

Endüstriyel Metroloji: EN 45001 Standardına göre akredite laboratuarlar tarafından yürütülen Endüstriyel Metroloji faaliyetleri üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlara kalibrasyon hizmeti vermektedir.

Share/Save/Bookmark