ISO:18001 OHSAS

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların is sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardılar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda is sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.


TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELISIMI


-1996'da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis.rehberi
-1997'de Technical report NPR 5001
-1999'da BS tarafından (İngiltere’de)
-2001'de TS 18001 olarak yayınlandı


İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA    GENEL BİLGİ


Is Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Yönetim Sistemi; is sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.
Ülkemizde ISG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken is olarak algılanmaktadır. ISG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.
Bu sistemle, çalışanlar, ISG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun ISG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümanter eden bir kuruluşta ISG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

NEDEN TS 18001


-Karlılığı arttırmak
-ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların -        korunmasını sağlamak
-Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
-Motivasyon ve katilimi arttırmak
-Ulusal yasa ve dünya Standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
-Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
-Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Share/Save/Bookmark