TSE-TSEK

TSE Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış olan standartlara ürünlerinizin uygunluğunu gösteren belgedir. Standartların bir bölümü ihtiyari (isteğe bağlı), bir bölümü de mecburi statüdedir. Mecburi standart kapsamındaki ürünlerin mutlaka TSE Belgeli satışı yapılmak zorundadır.

TSEK Belgesi

Henüz standardı yayınlanmamış olan konularla ilgili olarak ürün belgelendirme işlemidir.
Müracaat için tescilli bir marka veya marka müracaatında bulunduğunu gösteren resmi bir ön yazıya ihtiyaç vardır.

MARKA VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI
ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

Türk Standardlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TL’nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

- Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği’ne teslim edilmelidir.

A- ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
B- ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ (MADDE, MAMUL, MAHSUL)
C- HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
D- LABORATUVARLARIN BELGELENDİRİLMESİ

Share/Save/Bookmark