Günümüzde tüketici istekleri değişik boyutlara ulaşmış ve tüketilen gıdaların güvenilirliği sorgulanır olmuştur.

Bu nedenle üretimi yapılan gıda maddelerinin tarladan-sofraya kadar izlediği yolda, değişik kademelerde gözlemlenerek tarafsız ve bağımsız kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi önem kazanmıştır.

Sertifikasyon standardları veya yönetmelikleri Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Globalgap vb şekilde sıralanabilir.

Bu standardlar dışında özellikle büyük market zincirlerinin kendilerine has geliştirdikleri özel standardlarda bulunmaktadır.

Dünyada hızlı bir şekilde kabul gören GLOBALGAP, İyi Tarım Uygulamaları mevzuatı ülkemizde de geniş çaplı kabul görmüş ve üreticilerin tercih konusu olmaya başlamıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da gerekli çalışmaları yaparak İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliğini çıkarmış ve bu konuda üretici ve yatırımcılara destek programları başlatmıştır. Sertifikasyon kuruluşlarına yetki vererek ürünlerin kontrol ve sertifikasyonu sağlanmıştır.

İTU nun amacı tarımda minimum düzeyde kimyasal kullanımı için daha çok biyolojik mücadele yönemlerinin tercih edilmesi, kullanılan kimyasalların mutlaka ruhsatlı olması, üretim yapılırken çevre sağlığının, çalışanların refahının da düşünülmesi gerekmektedir. Bu amaçla mutlaka ziraat mühendisleriyle çalışılmasının sağlanması gerekmektedir.

Sonuçta tüketiciye ulaşan ürünün insan sağlığı açısından tehlike arzedecek düzeyde kalıntı içermemesi gerekmektedir. Bu konuda her ülke kalıntı limitlerini belirlemiş ve yapılan analizlerde kimyasalların bu limitleri aşmamasını istemektedirler. Analiz yapılmadan ürünler piyasaya arzedilmemektedir. Ruhsatsız ve limit üstü kimyasal kalıntılar tesbit edilen ürünler imha edilmekte ve üreticiye veya söz konusu ticaretini yapan kişilere yasal yaptırımlar uygulanmaktadır.

Üretici için İyi Tarım Uygulamaları

 • İyi Tarım Uygulamaları dahilinde üretimi yapılan ürünler iç ve dış pazarda tercih sebebidir.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile üretici perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile üretilen ürünler kalitelidir ve bu kalitesi yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalandırılır.
 • İyi Tarım Uygulamalarına geçen üreticinin maliyetleri uzun vadede düşer ve bu sayede karında artış sağlanmış olur.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile çalışan güvenliği ve refahı sağlanmış olur.

Perakendeci için İyi Tarım Uygulamaları

 • İyi Tarım Uygulamaları ile perakendecilerin üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlanmış olur.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile halk sağlığı ve ürünün güvenilirliğiyle ilgili endişeler ortadan kaldırılmış olur.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile birlikte tüketicinin ürüne olan güveniyle talep artışı sağlanır.
 • Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkması sağlanmış olur.

İhracatçı için İyi Tarım Uygulamaları

 • İyi Tarım Uygulamaları ile üretilen ürünlerde miktar ve kalite kayıpları önlenmiş; ürünler kalitesi ve güvenliği açısından sertifikalandırılmıştır.
 • İhracatçılar, İyi Tarım Uygulamaları ile tarife dışı engelleri aşmış olacaklardır.
 • İyi Tarım Uygulamalarına geçişle birlikte; ihracatçılar daha geniş pazarlara ulaşabileceklerdir.
 • Ürünün izlenebilirliği ve sağlıkla ilgili risklerinin azaltılmasıyla artan talepler sayesinde ihracatçılar daha fazla gelir elde edebileceklerdir.

Tüketici için İyi Tarım Uygulamaları

 • İyi Tarım Uygulamaları ile gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskler azaltılır.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile izlenebilirlik sayesinde ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgi sağlanmış olur.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile üründe kalite ve güvenilirlik sağlanmış olur.

Çevre için İyi Tarım Uygulamaları

 • İyi Tarım Uygulamaları ile sürdürülebilir, doğal hayatı ve biyolojik çeşitliliği koruyan çevreye karşı sorumlu bir üretim yapılır.
 • İyi Tarım Uygulamalarında tarımın çevreye olan zararı azaltılmış olur.
 • İyi Tarım Uygulamaları ile korumacı bir yönetim planı uygulanır.
Share/Save/Bookmark